VIERINGEN

zo29 nov 2020 10:00 ,1e Adventds. Otten
zo06 dec 2020 10:00 ,2e Adventds. Otten
zo13 dec 2020 10:00 ,3e Advent - Gaudeteds. OttenSchrift & Tafel
zo20 dec 2020 10:00 ,4e Adventde heer M. Brederoo

Overzicht vieringen >

okt 15, 2020

COVID-19 update - veranderingen die ingaan op 14 oktober om 22.00

Beste gemeenteleden,

 

Naar aanleiding van de persconferentie van de minister-president van dinsdag 13 oktober, sturen wij u hierbij een update hoe wij vanaf nu – binnen de geldende richtlijnen – kerkdiensten zullen houden.

Belangrijkste veranderingen zijn:
-  stoppen van de Kindernevendienst;
-  geen koffiedrinken na de kerkdienst zondag.

 

Mondmasker op bij binnenkomst en bij bewegingen binnen het kerkgebouw

In lijn met het advies van het kabinet vragen wij u bij binnenkomst van het kerkgebouw en wanneer u loopt in de kerkzaal of in Bij de Haard een niet-medisch mondmasker te dragen. Als u gaat zitten, kunt u het afzetten. Het mondmasker hoeft buiten niet gedragen te worden.

 

Maximaal aantal aanwezigen tijdens de eredienst


Het maximaal aantal aanwezigen wordt teruggebracht naar 20-25 gemeenteleden. Dit aantal is exclusief die mensen die de dienst mogelijk te maken (zoals bijvoorbeeld predikant, koster, musici, een ambtsdrager en technici).  

 

Kinderen, kindernevendienst en crèche


Vooralsnog is er een geen kindernevendienst en crèche.  

 

 

Maximaal aantal aanwezigen bij andere bijeenkomsten dan een eredienst

 

Het maximaal totaal aantal personen in 1 ruimte is 30. Dit aantal is inclusief organisatoren van een bepaalde bijeenkomst.

In de zalen Bij de Haard zijn maximaal 10 personen ouder dan 13 jaar toegestaan.

 

Aanmelden voor een eredienst


Meld u uiterlijk op donderdag voorafgaand aan de zondag aan, door het sturen van een email aan de scriba e-mail aan de scriba > (Stephanie van Kats-Hoff). Gemeenteleden die niet geplaatst kunnen worden zullen automatisch voorrang krijgen voor de eerstvolgende zondag.

Om iedereen een kans te geven vragen wij u zich per zondag aan te melden.
Het is belangrijk dat u zich ook afmeldt wanneer u toch onverhoopt niet kunt komen. Zo ontstaat er ruimte voor een ander.

Aanmelden is niet nodig voor vespers.

 

Uw gegevens


De gegevens die u doorgeeft bij de aanmelding (naam, mailadres, telefoonnummer) worden gedurende 30 dagen bewaard in verband met een eventueel bronnen- en contactonderzoek. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming gedeeld met anderen.  

 

Camera-registratie


Om de online diensten ook met beeldweergave mogelijk te kunnen maken is er een camera gemonteerd in de kerkzaal. De camera is aan het begin van de dienst gericht op de ingang van de kerk, bij de doopvont, waar de dienst begint en vervolgens op de kerkruimte en het orgel. Toch kan het onverhoopt voorkomen dat u  herkenbaar in beeld komt. De beelden worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Bij uw aanmelding gaat u akkoord met het feit dat u mogelijk gefilmd wordt en dat deze beelden worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

 

Wanneer komt u niet?


Kom niet wanneer u of een huisgenoot klachten heeft, hoest of niest, neusverkouden is of koorts heeft. Kom ook niet wanneer u een kwetsbare gezondheid heeft, niet zelfstandig naar de kerk kunt komen en/of hulp nodig hebt van iemand tijdens de dienst.

Meld u af wanneer u zich al had aangemeld.

 

Hebt u klachten binnen 14 dagen na kerkbezoek?


Blijf thuis en meldt u bij uw GGD voor het afnemen van een coronatest. De GGD zal u verder adviseren.

 

Naar de kerk – tijdens de dienst


Wanneer u een bevestiging hebt ontvangen bent u van harte welkom om op zondag eredienst te komen vieren in de kerk.

Bij iedere viering zijn er twee gastheren/vrouwen aangesteld. Zij zijn herkenbaar aan een badge. De gastheren/vrouwen zien toe op naleving van de maatregelen en geven u belangrijke aanwijzingen.

Kom op tijd. Dat betekent dat wij u vragen om tussen 9.30 en 9.50 aanwezig te zijn.

 

Bij binnenkomst


Bij binnenkomst wordt u ontvangen door de eerste gastheer/vrouw. U wordt gevraagd uw handen te desinfecteren.

 

Een tweede gastheer/vrouw zal u wijzen op de verplichte looprichtingen en zal u uw plaats toewijzen.

Er is geen gemeentezang. Dit is op dit moment nog niet veilig. Op uw plaats ligt een liedboek en een liturgie. Met uw liedboek in de hand kunt u de teksten meelezen; u mag met gesloten mond mee neuriën.

Bij het aanwijzen van plaatsen wordt rekening gehouden met 1,5 meter afstand. Huisgenoten mogen wel naast elkaar zitten zonder afstand. 

De gastheren/vrouwen kunnen bij twijfel over uw gezondheid u verzoeken de kerk te verlaten. Wij hopen natuurlijk dat dit niet nodig zal zijn en vertrouwen erop dat u alleen als u coronaklachten-vrij bent aanwezig zult zijn.

 

Collectes tijdens de dienst


Gebruik indien mogelijk ons online collecte systeem GIVT. Mocht dit niet mogelijk zijn, kunt u bij het verlaten van de kerk uw bijdrage geven in de daarvoor bestemde collectezakken. (D-diakonie; K-kerkrentmeesters; E-extra: restauratie)

U kunt ook uw gift overmaken.

Vermeldt u in de omschrijving het doel van uw gift: 1e, 2e of 3e collecte:

1e collecte (Diakonie) overmaken op:

IBAN: NL17RABO 0341 4000 76 t.n.v. Diakonie Prot. Gemeente Vleuten – De Meern

2e (Beheer & opbouw) en/of 3e collecte (Restauratie kerk) overmaken op:

IBAN: NL83 INGB 0000 1431 53 t.n.v. Protestantse gemeente Vleuten.

Ook kunt u via de GIVT-app geven. Deze app kunt u installeren via de Google play store. Wanneer u de app opent, krijgt u de vraag “Hoeveel wil je geven?”. Daaronder kunt u het betreffende bedrag invullen.
Let echter op: Dit ingevulde bedrag gaat alleen naar de 1ste collecte.
Wilt u ook iets geven aan de 2e collecte en de 3e collecte, dan moet u twee keer op de tab “Collecte toevoegen” drukken. Dan verschijnen er nog twee invulmogelijkheden waar u het bedrag voor de 2e en 3e collecte kunt invullen.
Heeft u hierover vragen, stuurt u dan een e-mail naar Wytso Kuipéri, e-mail aan kerkrentmeesters>. Geef in deze e-mail uw naam en telefoonnummer door. Dan zal Wytso u terugbellen.

Let op: Vermeldt u altijd in de omschrijving het doel van uw gift.

 

Bij het verlaten van de kerk


Wacht de aanwijzingen van de gastheren/vrouwen af. Zij zullen u laten weten hoe u het beste de kerk kunt verlaten.

 

Koffiedrinken

Voorlopig is er geen koffiedrinken na de dienst.

 

Kerkauto


Er is geen kerkauto omdat het afstand houden niet mogelijk is.

Online diensten gaan door
Omdat we nog steeds beperkingen aan het aantal aanwezigen hebben gaan de online diensten  door via www.kerkdienstgemist.nl

 

Voorbeden eredienst


Verzoeken voor gebedsintenties/voorbeden of een verzoek voor het branden van een kaarsje in de Gedachte-nis kunt u tot onze predikant ds. Otten richten e-mail aan de predikant >. Achterin de kerk ligt ook het voorbedenboek.

 

Open kerk op dinsdag en vrijdag


Op dinsdagen en vrijdagen van 12.00-13.00 is de kerkruimte open voor bezinning, of bijvoorbeeld voor het branden van een kaarsje of het afgeven van uw giften voor de voedselbank.

Op vrijdag kunt u tevens een orde van dienst verkrijgen.

 

U bent van harte welkom!


Wij hopen u en jullie binnenkort in een van de diensten te mogen begroeten! In de afgelopen maanden hebben we ervaren hoe fijn het is om zowel online als in de kerk met elkaar als gemeente verbonden te zijn.