VIERINGEN

zo24 jan 2021 10:00 ,3e na EpifanieJ. Plante
zo31 jan 2021 10:00 ,4e na EpifanieP. Oussoren
zo07 feb 2021 10:00 ,5e na EpifanieI.Otten
zo14 feb 2021 10:00 ,6e na EpifanieI.OttenSchrift & Tafel

Overzicht vieringen >

jan 15, 2021

Alleen online-vieringen | update

Naar aanleiding van de verzwaring van de maatregelen vanuit de overheid maar ook een recente uitspraak van de PKN rondom het zingen tijdens de kerkdienst, hebben wij verdere besluiten genomen rondom onze erediensten en vespers en het aantal aanwezigen tijdens uitvaartdiensten. 

Deze besluiten gelden vooralsnog tot en met 7 februari. 


De zondagse erediensten blijven online te volgen via uitzending>
In de kerk zijn alleen de voorganger, dienstdoend ouderling en diaken, organist, 2 cantores, een technicus en koster aanwezig.


Het maximaal aantal aanwezigen wordt  voor uitvaartdiensten beperkt tot 15 mensen, exclusief dienstdoenden. 
 
De vespers op woensdagavonden worden gestaakt. 


De open kerk op dinsdagen en vrijdagen blijft vooralsnog doorgang vinden. 


Er zijn geen activiteiten in Bij de Haard. Kringen, vergaderingen en bijeenkomsten kunnen uiteraard wel digitaal doorgang vinden. 

 

Het moderamen van de kerkenraad heeft deze moeilijke besluiten genomen na overleg met de werkgroep Covid van de Torenpleinkerk. Het nemen van deze maatregelen valt ons zwaar.
Tegelijkertijd beseffen wij ook dat we deze maatregelen nemen ter bescherming van ons allen, in de hoop en verwachting later dit jaar weer samen met elkaar in onze kerk de eredienst te kunnen vieren.

 

Namens het moderamen - Stephanie van Kats-Hoff, scriba