VIERINGEN

zo05 apr 2020 10:00 ,palm-en passiezondagds. Otten
do09 apr 2020 19:30 ,Witte Donderdagds. OttenSchrift & Tafel
vr10 apr 2020 19:30 ,Goede Vrijdagds. Otten
za11 apr 2020 21:30 ,Paaswakeds. Otten

Overzicht vieringen >

BASIS CATECHESE | abc van het christelijk geloof | Torenpleinkerk 

 

Opzet: Schijf van 5 (vgl. 5 zuilen)

1. Kerkelijke Liturgie, in het bijzonder het kerkelijk jaar en over wat een kerkdienst eigenlijk is

2. Bijbelse verhalen, met speciale aandacht voor de verworteling van de kerk in Israël en de Tien Woorden, link met normen en waarden

3. Sacramenten (doop en avondmaal)

4. Geloven in de praktijk, met aandacht voor het bidden (het Onze Vader) en het vasten, ook met het oog op het klimaat

5. Diaconie, inzet voor vluchtelingenwerk en voedselbank

 

 Programma 2019-2020

 2019

Groep 1

Groep 2

 4 oktober Start: kennismaking Start: kennismaking
 11 oktober Kerkelijk jaar, feesten en vasten Israel: uitverkiezing, verhaal van Abram
 1 november Kerkgebouw, symbolen (kaarsen, Allerheiligen) Bezoek begraafplaats
 15 november Wat is een kerkdienst, lezen, bidden, zingen Tien Woorden
 13 december Bijbel en Liedboek Normen en waarden

 

2020

Groep 1

Groep 2

10 januari Doop Credo!
24 januari Avondmaal Geloof ik?
7 februari Vasten Onze Vader
13 maart Bidden, los en vast Diakonie (voedselbank)
27 maart Drie dagen van Pasen Drie dagen van Pasen

Za. 4 april Palmstokken maken. nb Film en uitje plannen