VIERINGEN

Zon 22 juli 2018, Ochtenddienst, 10:00, ds. Th. Tüski
Zon 29 juli 2018, Ochtenddienst, 10:00, ds. Johan Plante
Zon 5 augustus 2018, Ochtenddienst, 10:00, ds. Idelette Otten Schrift en Tafel
Zon 12 augustus 2018, Ochtenddienst, 10:00, ds. Idelette Otten

Overzicht vieringen >

IN GESPREK RAKEN

Alle gemeenteleden hebben de opdracht naar elkaar om te zien, maar er is ook een aantal gemeenteleden speciaal voor het pastoraat aangesteld. Dat zijn de predikant, de ouderlingen en de contactpersonen.

Huisbezoek is een vorm waarin het pastoraat in de praktijk wordt gebracht.

Het is lastig om het huisbezoek tot ieders tevredenheid in te richten. Enerzijds is er de ervaring dat zeer velen geen behoefte hebben aan bezoek.

Wij vinden het dan ook geen goede benadering om, zoals vroeger gebruikelijk was, jaarlijks alle leden van de gemeente te bezoeken.

Dat is een enorme aanslag op de beschikbare tijd van de pastorale bezoekers en weinig effectief.

Het wekt bovendien vaak verlegenheid en soms zelfs wrevel bij degenen die op die wijze worden bezocht.

Anderzijds komt het regelmatig voor dat mensen zich teleurgesteld tonen over het feit dat ‘er nooit iemand van de kerk komt’.

Vooral tijdens de jaarlijkse actie kerkbalans krijgen wij reacties van die strekking.

Daarom vragen wij u om indien u bezoek wenst, niet af te wachten, maar zelf het initiatief te nemen en daarom te vragen.