WELKOM

Welkom op de website van onze geloofsgemeenschap, verbonden aan de oude kerk in het hart van Vleuten: de Torenpleinkerk (oude Willibrord).

De kerk heeft onlangs een metamorfose ondergaan. Zo willen wij ook kerk zijn: met een moderne geest putten uit de tradities van de kerk van Christus.

We hopen dat u zult vinden wat u zoekt. Anders: laat het ons weten.

VIERINGEN

Sun28 Apr 2024 10:00 ,5e van PasenCantate

ds. Otten

Sun05 May 2024 10:00 ,6e van PasenRogate

ds. M. Brederoo

Thu09 May 2024 09:00 ,Hemelvaartds. OttenSchrift en Tafel
Sun12 May 2024 10:00 ,7e van PasenExaudi

ds. Otten

Overzicht vieringen >

Bij een kerkelijke uitvaart

Wilt u na het overlijden van een dierbare een uitvaart vanuit onze kerk, dan kunt u zelf - of op uw verzoek via de uitvaart-ondernemer - contact opnemen met de predikant van onze gemeente, ds. Idelette Otten. De uitvaartleider zal met de beheerder van de kerk de praktische zaken regelen. Ds. Otten zal samen met u de invulling van de uitvaartdienst bespreken. Soms zal zij al op de hoogte zijn van het (naderende) overlijden en zijn er al afspraken gemaakt over het afscheid.

Bij de kerkelijke uitvaart spelen zowel het gedenken van de gestorvene als het vertroosten van de nabestaanden een rol. De overledene moet worden losgelaten, maar we geven hem/haar in handen van de levende God. De kerkelijke uitvaart zal in een samenspel van nabestaanden en de voorganger worden voorbereid. Hierbij kan geput worden uit het dienstboek van onze kerk.
Er is in de dienst ruimte voor persoonlijke inbreng. Wel is het goed te weten dat we in de dienst gebruik maken van onze levende stem en alle muziek live-uitgevoerd wordt. U kunt hierover desgewenst contact opnemen met onze organist Dick van Dijk. U kunt hierover ook al vast van gedachten wisselen met onze predikant.

Meer informatie vind u in de bijlage Kerkelijke uitvaart beleidsplan 2023>

 

Andere dominee?

Soms hebben mensen de wens om de uitvaartdienst te laten leiden door een andere predikant dan die van de eigen kerk, bijvoorbeeld omdat ze die andere predikant vanuit het verleden goed kennen. Daarover is afstemming met onze wijkpredikant noodzakelijk. Een uitvaartdienst is namelijk een officiële kerkdienst, die valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van onze gemeente, die hiertoe deze predikant heeft aangesteld.

Uitzonderingen zijn dus mogelijk, maar uitgangspunt blijft dat een uitvaart door de eigen wijkpredikant wordt geleid. Belangrijk daarbij is ook om te beseffen dat een uitvaart niet op zichzelf staat: Onze gemeente biedt pastorale begeleiding aan wie zijn/haar levenseinde ziet naderen; en na een overlijden is diezelfde begeleiding beschikbaar voor de nabestaanden. Deze begeleiding is toevertrouwd aan onze wijkpredikant.

 

Contact met ds. Otten: > E-mail , kies predikant

Ouderlingen bij uitvaartdiensten zijn: Corrie van Leeuwen en Truus van de Kamp