WELKOM

Welkom op de website van onze geloofsgemeenschap, verbonden aan de oude kerk in het hart van Vleuten: de Torenpleinkerk (oude Willibrord).

De kerk heeft onlangs een metamorfose ondergaan. Zo willen wij ook kerk zijn: met een moderne geest putten uit de tradities van de kerk van Christus.

We hopen dat u zult vinden wat u zoekt. Anders: laat het ons weten.

VIERINGEN

zo16 jun 2024 10:00 ,4e na Pinksterends. K. Holwerda
zo23 jun 2024 10:00 ,1e van de zomermevr. ds. E. Bakker
zo30 jun 2024 10:00 ,2e van de zomerds. M. Brederoo

Schrift en Tafel

zo07 jul 2024 10:00 ,3e van de zomerds. H.H. Schorren

Overzicht vieringen >

MUZIEK

Elke vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur kunt u genieten van de klanken van ons Bätzorgel

Het orgel wordt dan steeds door andere organisten uit de omgeving bespeeld, die elk onder de indruk zijn van deze kroonjuweel van onze kerk.

Gun u zelf een waardevol klein uurtje om bij te mediteren en tot rust te komen.

vr14 jun 2024 12:00 ,Kees van den End
vr21 jun 2024 12:00 ,Marco Goud
vr28 jun 2024 12:00 ,Henk Tigchelaar
vr05 jul 2024 12:00 ,Henny Oskam

Locatie is de Torenpleinkerk. Het gehele Muziekprogramma >

Over de Geloofsweg

Hoe zit dat nu eigenlijk met doop en belijdenis? Op welke leeftijd laat je je kind dopen of laat je die beslissing aan hem of haar zelf over? Wat is de betekenis van belijdenis doen en waarom zou je dat überhaupt willen doen? En hoe zit het met het avondmaal, mag iedereen daaraan deelnemen?
Deze vragen worden mij regelmatig gesteld.

Allereerst: er is geen standaard geloofsweg. Elke geloofsweg loopt afhankelijk van omstandigheden anders en is heel persoonlijk. Maar er zijn wel vaste stadia aan te geven, te weten Belijdenis/Doop en deelname aan de Maaltijd van de Heer, twee sacramenten van de kerk die ons met Christus verbinden.

geloofsweg

Doop

Door de doop word je opgenomen in de gemeente van Christus, het lichaam van de Heer. Vanouds ging daar een lange tijd van onderricht (catechese) aan vooraf, die uitmondde in het belijden van je geloof – het mee uitspreken van het credo ‘ik geloof’, de gemeenschappelijke geloofsbelijdenis van de kerk van alle tijden en plaatsen – en als teken daarvan het ondergedompeld worden in het water van de doop.
Wanneer je als volwassene gedoopt wordt gaat de belijdenis van het geloof dus aan de doop vooraf.
Deze zal doorgaans plaatsvinden in de Paasnacht.
Bij een kinderdoop – elke leeftijd is mogelijk- zal de belijdenis plaats vinden wanneer de gedoopte de doop zelf kan en wil beamen.
In onze kerk is ruimte voor beiden: volwassendoop en kinderdoop. Van belang is dat Gods heil aan ons geloof vooraf gaat. Ons dienstboek stelt daarom dat ‘de doopbediening niet geconditioneerd kan worden door enige daad van geloof die wij stellen’. Met andere woorden: de doop is onvoorwaardelijk. Sacramenten betreffen geschenken van God aan ons, die wij in geloof mogen ontvangen.
Overweeg je een doop voor jezelf of je kind, neem dan contact met mij op.
Ben je als kind gedoopt dan is het vroeg of laat goed om de doop, die gebaseerd was op een keuze van ouders ook individueel te beamen. Als jij de Heer wilt volgen, vraagt dat immers een persoonlijk ja temidden van de gemeente.
Deze openbare belijdenis is altijd verbonden met de doopgedachtenis van heel de gemeente.geloofsweg4

De Maaltijd van de Heer

Wie de Maaltijd van de Heer viert laat zich opnemen in de kring van de gedoopten die deelhebben aan de gemeenschap in Christus. In het breken van het brood vieren wij immers gemeenschap met Christus en in Hem met elkaar. Kinderen, die nog geen belijdenis hebben gedaan zijn op grond van hun doop lid van de gemeente en dus genodigd aan de Maaltijd.
Wanneer jij of jouw kind niet gedoopt zijn en je toch verlangen hebt deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer is het goed hierover te spreken. In plaats van brood en wijn is het ook mogelijk een zegen te ontvangen.

Belijdenis en Doop en de Maaltijd van de Heer zijn uitnodigingen aan mensen om Christus te volgen en met Hem de weg te gaan van het Koninkrijk.

Ik ga als predikant graag met je in gesprek over jouw persoonlijke geloofsweg.

ds. Idelette Otten, tel.0302657776
E-mail predikant>