VIERINGEN

zo03 jul 2022 10:00 ,3e van de zomerds. OttenSchrift & Tafel
zo10 jul 2022 10:00 ,4e van de zomerds. Otten
zo17 jul 2022 10:00 ,5e van de zomerds. Otten
zo31 jul 2022 10:00 ,7e van de zomerds. OttenSchrift & Tafel

Overzicht vieringen >

MUZIEK

Op dinsdagen en vrijdagen van 12.00-13.00 is de kerkruimte open voor bezinning, of bijvoorbeeld voor het branden van een kaarsje of het afgeven van uw giften voor de voedselbank.

Op vrijdag kunt u tevens een orde van dienst verkrijgen. Concerten worden volgens onderstaand rooster verzorgd, waarbij o.a. het B├Ątzorgel of het carillon is te horen.

Locatie is rond de Torenpleinkerk. Het gehele Muziekprogramma >

Wij willen een veilige gemeente zijn. Daarin fungeren de dominee en de ouderlingen als vertrouwenspersonen. Van ambtsdragers mag immers verwacht worden dat zij de problemen in de gemeente aan durven te pakken en openstaan voor vragen en kritiek.
Matteüs 18: 15 zegt dat je, als je broeder of zuster tegen je zondigt, je dat in onderling gesprek aan de orde moet kunnen stellen.

Een veilige gemeente tekent zich dus door openheid waarin alles besproken moet kunnen worden. Voor zaken als seksueel misbruik of ambtsmisbruik heeft de PKN ook een landelijk meldpunt, maar dat staat op afstand. Wij hebben ds. Lieske Keuning uit Terwijde bereid gevonden om vertrouwenspersoon voor onze gemeente te zijn.
U kunt haar – indien nodig - een bericht sturen, kies Vertrouwenspersoon>