WELKOM

Welkom op de website van onze geloofsgemeenschap, verbonden aan de oude kerk in het hart van Vleuten: de Torenpleinkerk (oude Willibrord).

De kerk heeft onlangs een metamorfose ondergaan. Zo willen wij ook kerk zijn: met een moderne geest putten uit de tradities van de kerk van Christus.

We hopen dat u zult vinden wat u zoekt. Anders: laat het ons weten.

VIERINGEN

zo01 okt 2023 10:00 ,3e van de hersftDs. I. OttenIsraelzondag
zo08 okt 2023 10:00 ,4e van de herfstDs. I. Otten
zo15 okt 2023 10:00 ,5e van de herfstDs. J.H. Brederoo-Reitsma
zo22 okt 2023 10:00 ,6e van de herfstDs. I. OttenS&T Oogst

Overzicht vieringen >

Wij willen een veilige gemeente zijn. Daarin fungeren de dominee en de ouderlingen als vertrouwenspersonen. Van ambtsdragers mag immers verwacht worden dat zij de problemen in de gemeente aan durven te pakken en openstaan voor vragen en kritiek.
Matteüs 18: 15 zegt dat je, als je broeder of zuster tegen je zondigt, je dat in onderling gesprek aan de orde moet kunnen stellen.

Een veilige gemeente tekent zich dus door openheid waarin alles besproken moet kunnen worden. Voor zaken als seksueel misbruik of ambtsmisbruik heeft de PKN ook een landelijk meldpunt, maar dat staat op afstand. Wij hebben ds. Lieske Keuning uit Terwijde bereid gevonden om vertrouwenspersoon voor onze gemeente te zijn.
U kunt haar – indien nodig - een bericht sturen, kies Vertrouwenspersoon>