VIERINGEN

zo25 aug 2019 10:00 ,10e van de zomerds. OttenSchrift & Tafel
zo01 sep 2019 10:00 ,11e van de zomerds.I.Otten
zo08 sep 2019 10:00 ,12e van de zomerds. P. Vliegenthart
zo15 sep 2019 10:00 ,13e van de zomerds. Otten

Startzondag

Overzicht vieringen >

ACTIVITEITEN

Activiteiten overzicht > Activiteiten toegelicht >

MUZIEK

Locatie is de Torenpleinkerk. Het gehele Muziekprogramma > Muziekprogramma toegelicht >

Bij een kerkelijke uitvaart

Wilt u na het overlijden van een dierbare een uitvaart vanuit onze kerk, dan kunt u zelf - of op uw verzoek via de uitvaart-ondernemer - contact opnemen met de predikant van onze gemeente, ds. Idelette Otten. De uitvaartleider zal met de beheerder van de kerk de praktische zaken regelen. Ds. Otten zal samen met u de invulling van de uitvaartdienst bespreken. Soms zal zij al op de hoogte zijn van het (naderende) overlijden en zijn er al afspraken gemaakt over het afscheid.

Bij de kerkelijke uitvaart spelen zowel het gedenken van de gestorvene als het vertroosten van de nabestaanden een rol. De overledene moet worden losgelaten, maar we geven hem/haar in handen van de levende God. De kerkelijke uitvaart zal in een samenspel van nabestaanden en de voorganger worden voorbereid. Hierbij kan geput worden uit het dienstboek van onze kerk.
Er is in de dienst ruimte voor persoonlijke inbreng. Wel is het goed te weten dat we in de dienst gebruik maken van onze levende stem en alle muziek live-uitgevoerd wordt. U kunt hierover desgewenst contact opnemen met onze organist Dick van Dijk. U kunt hierover ook al vast van gedachten wisselen met onze predikant.

 

Andere dominee?

Soms hebben mensen de wens om de uitvaartdienst te laten leiden door een andere predikant dan die van de eigen kerk, bijvoorbeeld omdat ze die andere predikant vanuit het verleden goed kennen. Daarover is afstemming met onze wijkpredikant noodzakelijk. Een uitvaartdienst is namelijk een officiële kerkdienst, die valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van onze gemeente, die hiertoe deze predikant heeft aangesteld.

Uitzonderingen zijn dus mogelijk, maar uitgangspunt blijft dat een uitvaart door de eigen wijkpredikant wordt geleid. Belangrijk daarbij is ook om te beseffen dat een uitvaart niet op zichzelf staat: Onze gemeente biedt pastorale begeleiding aan wie zijn/haar levenseinde ziet naderen; en na een overlijden is diezelfde begeleiding beschikbaar voor de nabestaanden. Deze begeleiding is toevertrouwd aan onze wijkpredikant.

Contact met ds. Otten: > E-mail , kies predikant

Ouderlingen bij uitvaartdiensten zijn: Gé Kramer, Corrie van Leeuwen en Truus van de Kamp